Zabezpieczenie Medyczne

Agencja Ochrony Hektor proponuje szeroki wachlarz usług z zakresu ratownictwa medycznego. Zadaniem Ratowników Medycznych jest organizacja i udzielanie pomocy poszkodowanym. Bezpieczeństwo uczestników jest podstawą sukcesu każdej imprezy. Nasz odpowiednio dobrany i wyposażony Zespół Ratownictwa Medycznego zorganizuje dla Państwa zabezpieczenie medyczne każdej imprezy oraz stworzy plan zabezpieczenia medycznego na podstawie analizy charakteru wydarzenia, miejsca imprezy, rozmieszczenia punktów medycznych oraz patroli medycznych.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zawsze podejmujemy współpracę z lokalnymi służbami medycznymi. Agencja Ochrony Hektor posiada nowoczesny sprzęt medyczny oraz odpowiednio przeszkoloną kadrę. Osoby wchodzące w skład naszego zespołu zabezpieczenia medycznego są oznakowane i wyposażone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej w Dz.U.12.34.181 z dnia 17 lutego 2012.

Oferujemy profesjonalną, kompleksową opiekę medyczną w oparciu o sprzęt ratunkowy, lekarzy, pielęgniarki oraz specjalistów ratownictwa medycznego, którzy wielokrotnie prezentowali swoje wysokie umiejętności w zakresie udzielania pomocy medycznej i ratowania życia. W ramach oferty zapewnimy w pełni wyposażony ambulans ratunkowy, na którego pokładzie mogą się znaleźć dwa rodzaje zespołów ratownictwa medycznego, oba złożone z doświadczonych pracowników służb ratunkowych posiadających kwalifikacje zgodne z Ustawą z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W zależności od potrzeby, w skład zespołu medycznego mogą wejść ratownicy oraz lekarze.

W naszej ofercie znajda Państwo także Patrole Ratownicze w liczbie proporcjonalnej do liczby uczestników. Patrole te mają na celu głównie udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i transport chorych do Punktu Pomocy Medycznej. Patrol Ratowniczy składa się z minimum dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiada na wyposażeniu torbę ratunkową i środki łączności bezprzewodowej, umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej.

Jesteśmy w stanie utworzyć stacjonarny Punkt Pomocy Medycznej obsługiwany przez doświadczonego lekarza i wykwalifikowany średni personel medyczny, posiadający odpowiednie wyposażenie w sprzęt medyczny i w środki lecznicze oraz co najmniej dwa stanowiska do udzielania pomocy.
Możemy również wyznaczyć Koordynatora Medycznego dla potrzeb zabezpieczenia imprezy, osoba taka ma odpowiednie kwalifikacje medyczne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zadaniach ratownictwa medycznego.

Nasz Zespół Zabezpieczenia Medycznego doskonale zna teren imprezy: drogi dojazdowe, ewakuacyjne, zmiany wprowadzone na czas imprezy. Mamy doskonale opracowany plan dróg dojścia do poszkodowanych i rozlokowania zespołów ratowniczych, tak aby mogły one dotrzeć pieszo do najdalszych sektorów w jak najszybszym czasie i ewakuować osoby znajdujące się w tłumie i wymagające pomocy.