Zabezpieczenia medyczne

Proponujemy szeroki wachlarz usług z zakresu ratownictwa medycznego. Bezpieczeństwo uczestników jest podstawą jeżeli chodzi o organizację każdej imprezy. Nasz Zespół Ratownictwa Medycznego jest w pełni wykwalifikowany i odpowiednio wyposażony. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić zabezpieczenie medyczne każdej imprezy oraz tworzymy plan zabezpieczenia medycznego na podstawie indywidualnej analizy charakteru wydarzenia, miejsca imprezy, czy rozmieszczenia punktów oraz patroli medycznych.

Aby zapewnić uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo, podejmujemy współpracę z lokalnymi służbami medycznymi. Posiadamy nowoczesny sprzęt medyczny oraz odpowiednio przeszkoloną kadrę. Nasz zespół Zabezpieczenia Medycznego jest oznakowany oraz wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej w Dz.U.12.34.181 z dnia 17 lutego 2012.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową opiekę medyczną w oparciu o sprzęt ratunkowy, lekarzy, pielęgniarki oraz specjalistów ratownictwa medycznego, którzy wyróżniają się wysokimi umiejętnościami oraz doświadczeniem w zakresie udzielania pomocy medycznej i ratowania życia. Zapewniamy w pełni wyposażony ambulans ratunkowy prowadzony przez zespół ratownictwa medycznego złożony z doświadczonych pracowników służb ratunkowych posiadających kwalifikacje zgodne z Ustawą z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Naszą ofertę uzupełnia Patrol Ratowniczy w liczbie proporcjonalnej do liczby uczestników. Patrol ma na celu głównie udzielanie pierwszej pomocy i transport chorych do Punktu Pomocy Medycznej.
Patrol Ratowniczy składa się z minimum dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Patrol posiada na wyposażeniu torbę ratunkową i nowoczesne środki łączności bezprzewodowej. Dzięki nim możliwa jest natychmiastowa łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej.

Tworzymy także stacjonarne Punkty Pomocy Medycznej, które obsługiwane są przez doświadczonego lekarza i wykwalifikowany średni personel medyczny. Nasze Punkty Pomocy Medycznej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, środki lecznicze oraz przynajmniej dwa stanowiska do udzielania pomocy. W razie potrzeby wyznaczamy Koordynatora Medycznego, który także posiada odpowiednie kwalifikacje medyczne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zadaniach ratownictwa medycznego.

Przed rozpoczęciem działań, nasz Zespół Zabezpieczenia Medycznego doskonale zapoznaje się z terenem imprezy: drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi, czy zmianami wprowadzonymi na czas imprezy. Opracowujemy dokładny i przemyślany plan dróg dojścia do poszkodowanych i rozlokowania zespołów ratowniczych. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć pieszo do najdalszych sektorów w jak najszybszym czasie i bezpiecznie ewakuować osoby znajdujące się w tłumie i wymagające pomocy.