Ochrona fizyczna

Świadczymy usługi z zakresu ochrony fizycznej wobec Klientów biznesowych oraz osób prywatnych. Swoje zadania wykonujemy z poszanowaniem interesu Klienta, obowiązującego prawa, a także z zachowaniem pełnych zasad etyki zawodowej. Wszyscy nasi agenci ochrony wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, sprawnością fizyczną oraz cieszą się doskonałym zdrowiem. Zapewniamy im również pełne wsparcie grup interwencyjnych i kontakt z całodobowym centrum operacyjnym.

Na życzenie Klienta, nasi pracownicy otrzymują jednolite umundurowanie i przed podjęciem ochrony udają się na sprofilowane szkolenie w zależności od specyfiki miejsca realizacji usług. Podczas wykonywania usług z zakresu ochrony fizycznej korzystamy z różnego rodzaju rozwiązań technicznych, co pozwala nam najlepiej zadbać o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz w dłuższej perspektywie umożliwia duże oszczędności finansowe.

Proponujemy także zastosowanie specjalnych systemów ochrony, które ograniczają do minimum ryzyko wystąpienia szkód i przestępstw przeciwko mieniu. Systemy są ściśle dopasowane do specyfiki obiektu i są opracowane na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń.