Zabezpiecznie PPOŻ

W zależności od opinii Straży Pożarnej uzależnionej od miejsca imprezy, ilości uczestników imprezy, do zabezpieczenia imprezy zamawiamy:

odpowiednią ilość wozów strażackich średnich lub ciężkich, z dedykowanym do imprezy wyposażeniem technicznym.

Uczestniczymy w przygotowaniu instrukcji ppoż przygotowanej i zatwierdzonej przez technika pożarnictwa, na której podstawie Straż Pożarna  określa siły i środki do zabezpieczenia przeciwpożarowego imprezy masowej.