Ochrona Fizyczna

Agencja Ochrony Hektor świadczy usługi z zakresu ochrony fizycznej wobec Klientów biznesowych i osób prywatnych. Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz interesu Klienta, z zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej. Nasi wyspecjalizowani agenci ochrony odznaczają się wysoką kulturą osobistą, doskonałym zdrowiem i sprawnością fizyczną, posiadają również wsparcie grup interwencyjnych i kontakt z całodobowym centrum operacyjnym. Pracownicy są jednolicie umundurowani (zgodnie z życzeniem Klienta) i przed podjęciem ochrony otrzymują sprofilowane szkolenie w zależności od specyfiki miejsca realizacji usługi. Realizując tego typu zadania korzystamy z różnego rodzaju rozwiązań technicznych, co podnosi bezpieczeństwo naszych Klientów i pozwala na osiągnięcie w dłuższej perspektywie dużych oszczędności finansowych.

Agencja Ochrony Hektor proponuje również usługi ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia szkód i przestępstw przeciwko mieniu. System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń.