Imprezy Masowe

Każda impreza masowa jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Miano takie nosi impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa, gdzie w przypadku stadionu uczestniczy więcej niż 1000 osób, a hali więcej niż 500. Chyba, że jest to impreza sportowa, w takim przypadku imprezę masową liczymy od 300 uczestników.

Organizator imprezy masowej ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo, a tym samym zatrudnić służby porządkowe i informacyjne podlegające kierownikowi ds. bezpieczeństwa imprezy masowej. Agencja Ochrony Hektor od wielu lat specjalizuje się w ochronie i zabezpieczaniu porządku podczas imprez, okolicznościowych, sportowych, kulturalno-rozrywkowych. Nasze służby porządkowe są w pełni umundurowane i wyposażone w odpowiedni sprzęt. Dysponujemy w tym zakresie pełnym zabezpieczeniem logistycznym (samochody specjalne dla grup interwencyjnych, sprzęt łączności, opłotowanie, na życzenie klienta dysponujemy zabezpieczeniem medycznym oraz specjalistycznym. Jesteśmy jednym z liderów w zakresie ochrony imprez masowych, również tych o podwyższonym ryzyku.

Ochrona imprez masowych odbywa się na podstawie indywidualnych i każdorazowo opracowywanych planów zabezpieczeń opartych o ścisłą współpracę z Policją.

hektor_0004